dinsdag 2 januari 2018

Verhoogde kans op windhozen woensdag

Aanstaande woensdagochtend trekt een krachtig stormveld over de Benelux. Daarbij komen we ook terecht in de linker uitgang van de straalstroom. De luchtmassa zal dus onstabiel zijn en dat verhoogt de kans op zware windstoten. We verwachten pieken tot 110 km/h en lokaal wat meer. Maar ervaring leert dat in dergelijke straalstroomconfiguratie bij buien extra zware windstoten kunnen voorkomen van dynamische aard. Daarbij is een lokale windhoos niet uit te sluiten! Diverse weerparameters geven tevens aan dat de kansen op dergelijke heftige windverschijnselen aanwezig is. Het WRF model geeft mooi aan dat de neerslag op het (secundaire) koufront lijnvormig zal zijn en dus dynamisch van aard (kata koufront). 


zondag 10 december 2017

Maandag sneeuw?

De situatie is boeiend. Vanmorgen trok een neerslagzone door het land waarbij de eerste neerslag als sneeuw viel. Actueel trekt een kleine stormdepressie voorlangs en zitten we in de bijhorende warme sector waarbij flinke dooi is ingezet( reeds een graad of 8 op veel plaatsen). De wind trekt de komende uren snel aan met kans op windstoten tot 100 km/h aan zee en 80 km/h elders. In de loop van de avond komen we

Morgen maandag bereikt een nieuwe diepe depressie ons land vanuit Frankrijk waarbij de bijhorende actieve neerslagzone zowat gans de dag over het land blijft hangen. Het is de verwachting dat het kwik bij aankomst van de neerslag rond +3 graden zal schommelen en als regen/smeltende sneeuw zal vallen, maar na een tijd zou de neerslag in sneeuw kunnen overgaan (zeker in het westen waar de bovenluchten het koudst zijn). Gezien de intensiteit en de duur van de neerslag kan dat problematisch zijn en ZOU dat voor een sneeuwlaag van 10-15 cm kunnen zorgen over de westelijke landshelft. 

Aangezien de opbouw van de atmosfeer morgen slechts op de grens schommelt om sneeuw te geven of regen, en het de positie van de neerslagzone nog iets kan afwijken, is het niet met zekerheid te zeggen of de sneeuw er komt. De kans is wel significant en ALS de neerslag in sneeuw overgaat, kan dit meteen voor problematische vormen gaan , aangaande snelle opbouw sneeuwdek. In het worst case scenario is het morgen vooral na de middag over een deel van het land chaos op de weg. 

vrijdag 13 oktober 2017

Orkaan Ophelia uitgegroeid tot cat.2 orkaan

Orkaan Ophelia heeft vannacht aan kracht gewonnen en is nu een cat. 2 orkaan. De orkaan zal de komende dagen rakelings langs La Coruna trekken om daarna af te buigen naar het noorden en uit te komen ten westen van Ierland of over Ierland. 

Op het moment dat de orkaan nog ten westen van La Coruna zal trekken, heeft de storm nog eigenschappen van een klassieke tropische storm. De aanwezigheid van restanten van vroegere tropische stormen zijn geen uitzondering over Europa. Maar een echte tropische storm met al zijn karakteristieken zo dicht bij het Europese vasteland is wel uitzonderlijk.

In de loop van zaterdag wordt de transformatie naar een extra-tropische storm wel ingezet en deze zou tegen laat zondag rond moeten zijn waardoor het National Hurricane Center tegen die tijd spreek van een post-tropical storm with hurricane force. Met andere woorden, tegen de tijd dat de storm Ierland bedreigt kunnen we niet meer spreken van een echte tropische storm maar halen de winden vlakbij de kern wel nog orkaankracht.

donderdag 12 oktober 2017

Orkaan Ophelia nadert de Europese kust...wat is haar invloed op ons weer?

Dit jaar kenden we een druk orkaanseizoen. Momenteel is er één orkaan actief op de Atlantische Oceaan, Ophelia, waardoor de teller op 10 komt te staan dit jaar wat een record zou zijn. De orkaan zal de komende 48 uur maar langzaam noordoostwaarts bewegen terwijl zij zich verwijderd van het echt warme zeewater. De orkaan blijft tot die tijd in een vrijwel barotroop milieu aanwezig en behoudt hierdoor desondanks alle tropische kenmerken. 

Op zaterdag zal de orkaan in contact komen met een uitgestrekte hoogtetrog die naar het zuiden over de Oceaan uitzakt. Hiermee zal de transitie worden ingezet richting extra-tropisch systeem en zal door de versterkte barocliniteit en bijhorende windshering, de storm zijn voor een tropisch systeem karakteristieke symetrische warme kern verliezen en tegen zondag is er sprake van een storm met asymmetrische warme kern. We zouden dan kunnen spreken van een kruising (hybride vorm) tussen een tropische storm en een klassieke Atlantische depressie.


Onderstaande modelprognose geeft duidelijk aan dat de structuur tegen zaterdag evolueert van symmetrisch naar asymmetrisch. Vaak zien we bij deze transitie dat zo'n storm afzwakt in intensiteit want de bouwstenen van zo'n systeem worden dan immers snel afgebroken en de machine gaat danig pruttelen. Echter, door de toenemende barocliniteit bij zo'n transformerende storm komt er een nieuwe soort (dynamische) energie op de proppen waardoor niet zelden zo'n storm zich herpakt en opnieuw aan kracht wint, evenwel dan onder een andere (asymmetrische) structuur.Op de voorspelde weerkaart van de Britse weerdienst is te zien dat tegen zondagnacht, Ophelia zich bevindt ten westen van het Iberisch Schiereiland en wordt opgenomen in het polaire front. Vandaar het asymmetrische karakter.

Hieronder is het voorspelde traject opgenomen van het National Hurricane Center waarbij te zien is dat de storm tegen maandag zou uitkomen ten zuidwesten van Ierland en door deze weerdienst wordt de storm nog onder de noemer Hurricane (= orkaan) ondergebracht. De reden daarvoor is dat volgens de weermodellen, de wind nabij de stormkern dan nog orkaankracht (> 118 km/h 1-minuut gemiddelde wind) zou halen. Dat het weercentrum de storm nog als orkaan aanduidt  heeft echter niks te maken dat de storm fysiologisch nog de structuur van een orkaan heeft zoals we deze vinden in de barotrope tropische gebieden. De storm zou tegen dinsdag uitkomen ten noorden van Schotland maar vanaf daar gaan de weermodellen sterk uiteen wat betreft voorspelde traject.Vraag is in hoeverre de orkaan invloed zal hebben op het weerbeeld. Wel, wanneer het voorspelde traject aangehouden blijft mogen we er van uitgaan dat delen van de Britse Eilanden stormachtig weer zullen kennen ergens laat maandag, dinsdag. Rukwinden kunnen erg fel uitvallen, aangezien diverse modellen aangeven dat de getransformeerde stormdepressie wat in kracht zal winnen door de toenemende dynamiek op de hogere breedtegraad.

Voor het Europese vasteland en ons land zal de invloed echter beperkt zijn. Her en der valt te lezen dat Ophelia de oorzaak is van het warme weer dat ons dit weekend en maandag te wachten staat. Dit moet echter zwaar genuanceerd worden. Het warme weer komt naar ons onder toedoen van een grootschalige hoogtetrog op de Oceaan die later dit weekend ten westen van de Britse Eilanden terechtkomt en instaat voor een zuidelijke tot zuidwestelijke hoogtetsroming. Daarnaast is er intussen sprake van een uitgestrekt hogedrukgebied over Europa. Hierdoor kennen we een ideale combinatie van subsidentie waarbij een optimale instraling van de zon gecombineerd wordt met transportwarmte uit het zuiden. Dit kan goed geïllustreerd worden aan de hand van onderstaande modelprognose voor zondagmiddag. Deze kaart toont de temperatuur en geopotentiaal op 850 hPa. Op zondag wordt het een zomerse dag met 22 graden en volop zon, net tengevolge bovenstaande argumentering. We zien op de kaart immers een zuidwestelijke corridor over de benelux met warme lucht in de hoogte (ca. 13 graden op 850 hPa). en waar is Ophelia op dat moment? Wel, de storm is dan nog duizenden kilometers verwijderd van ons land en bovendien in diameter erg klein (mesoschaal), te klein om maar enige invloed te hebben op de stroming over West-Europa!


Hoe kleinschalig Ophelia eigenlijk is en hoe beperkt haar invloed is op de algemene synoptische configuraties op de weerkaarten is ook hieronder te zien. Op zondag is de storm niet meer dan een 'puist' aan de voorzijde van een vele malen uitgestrektere hoogtetrog. Haar invloed is m.a.w enkel voelbaar in een straal van een paar honderd kilometer rond de kern en kan van geen betekenis zijn voor welk weerbeeld ook over onze streken. 


Tegen maandag is de kern (ook in de hoogte) opgenomen in de hoogtetrog en hier lijkt wel sprake dat de storm de hoogtetrog zelf beïnvloed. De storm is tegen die tijd dan ook volledig extra-tropisch. Maar zelfs dan zal men moeten vaststellen dat voor ons land het zomerweer geen gevolg is van deze ontwikkelingen waarbij de invloed zich enkel uitstrekt tot over de Britse Eilanden.


Conclusie: het blijft uitkijken wat het traject zal zijn van Ophelia en in hoeverre ze een bedreiging zal vormen voor de Britse Eilanden. Uitspraken als dat de storm verantwoordelijk is voor het uitzonderlijke nazomerweer de komende dagen zijn echter niet correct. Een nauwgezette benadering van de weerkaarten laat daar weinig twijfel over bestaan. Men moet immers de relativiteit van de schaal van deze storm en de impact op de grootschalige stromingen in het oog houden...  

maandag 2 oktober 2017

Zever...gezever...

Volgens De Standaard maken we thans de doortocht mee van een ex orkaan. Jawel, en dan nog van ex orkaan Maria. Mocht u vandaag weggeblazen zijn onderweg door het 'herfstweer' (het werd lokaal 20 graden vandaag in ons land, maar goed....) dan was dat alvast niet door één of andere ex orkaan. En al zeker niet door Maria, want even na de middag bevonden de (overigens nauwelijks herkenbare en kleinschalige) restanten van Maria zich op zowat 2.000 km van ons verwijderd, ten zuidwesten van Ierland. #fakenews

vrijdag 29 september 2017

Ex-orkanen Lee en Maria op bezoek

Vandaag bevinden we ons in een warme sector waarbij het kwik kan oplopen tot lokaal 24 graden. Niks doet vermoeden dat ver weg op de Oceaan, twee tropische stormen op weg zijn naar Europa. Actueel is "Lee" nog een orkaan van eerste categorie, Maria is intussen afgezwakt tot een tropische storm. Orkaan Lee zal de komende 48 uur snel verzwakken en snel opgenomen worden in frontale structuur van een extra-tropische Atlantische depressie bezuiden Groenland. De verre restanten van Lee zullen tegen zondag over de Britse Eilanden trekken.

Maria komt pas maandag aan land over West-Europa. Van een cyclonale structuur zal tegen die tijd geen sprake meer zijn, maar een deel van de energie van de ex-orkaan zal vervat zitten in een koufront dat maandag over ons land trekt.

Meer dan een leukigheid betekent de komst van de restanten van beide orkanen niet. Ze hebben niet echt veel invloed op het weerbeeld over onze streken en abnormaal kunnen we het ook al niet noemen. Het gebeurt wel vaker dat restanten van oude tropische stormen opgenomen worden in de westcirculatie en uiteindelijk bij ons belanden onder veelal nauwelijks herkenbare vorm.

Het 'op bezoek komen' moet overigens ook niet al te letterlijk genomen worden. Wanneer we de stormen op de weermodelkaarten volgen, zien we immers dat beide stormen na verloop van tijd hun karakteristieken (cyclonaliteit, ...) volledig verliezen en het op den duur nauwelijks uit te maken is waar ze precies uitkomen eens ze het continent naderen. Dat is onder meer af te leiden uit onderstaande vorticiteitskaarten op 500 hPa. Op de laatste kaart van zondagavond (de laatste kaart waar beide systemen nog enigszins herkenbaar zijn) zien we dat Maria dan opgenomen wordt in het koufront van een gewone Atlantische depressie en Lee eerder richting Frankrijk afzwakt, vervat in een verzwakt en nauwelijks te herkennen koufront.We kunnen de komst van beide restanten ook niet verantwoordelijk achten van een weersverslechtering dit weekend en begin volgende week. De systemen worden immers gewoon opgenomen in een voor de rest sowieso afzakkende hoogtetrog. Het is deze trog die voor de degradatie van het weerbeeld zorgt.

maandag 18 september 2017

Na orkaan Irma bedreigt nu ook orkaan Maria de Caraïben...


De orkaanmachine blijft op volle toeren draaien op de Atlantische Zee met actueel twee actieve orkanen Jose en Maria, en één tropische cycloon Lee. Jose dwaalt nog steeds wat doelloos rond voor de oostkust van de VS en vormt geen echte dreiging voor het continent. Maria echter is een ander verhaal. Deze orkaan (momenteel categorie 2) volgt bijna het zelfde traject van de beruchte voorganger Irma (zij het dat de orkaan dichter mij Amerika is ontstaan) en zwelt verder aan om vanavond tot categorie 3 orkaan uit te groeien en waarschijnlijk morgen tot een zware categorie 4 aan te zwellen. Dan haalt Maria evenals Irma de status van Major Hurricane. Irma was evenwel een pak krachtiger tijdens zijn lange piekperiode en daarenboven een zeer zware categorie-5 orkaan.

De weerkundige parameters zijn thans nog weinig indrukwekkend met een kerndruk rond 965 hPa en een windsnelheid rond 175 km/h, en ook een duidelijk persistent 'oog' ontbreekt. De komende 24 tot 48 uur zal hierin echter verandering in komen...

Volgens de laatste modelprognoses zal Maria als cat-4 orkaan rakelings bezuiden Sint-Maarten treken (die het nog maar net zwaar te verduren kreeg bij passage van Irma) en daarna vol over Puerto Rico trekken. Vervolgens zou de orkaan sneller afbuigen naar het noorden dan Irma en zo een kleinere bedreiging vormen voor het Noord-Amerikaanse vasteland. Uiteraard kennen deze trajectprognoses de nodige onzekerheid maar dit is de meest actuele prognose van het National Hurricane Center (NHC).